yahudi

Kelembutan Nabi : Yahudi yang Melaknat dan Badui yang…

Kelembutan adalan sifat paling dominan dalam diri Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam. Kelembutan itu berasa dari sifat rahmat yang dilimpahkan Allah kepada beliau. Bismillaahir rahmaanir...
santri
1 min read