syaikh nawawi banten

Rahasia Jumlah Huruf Hamdalah

Huruf hamdalah memiliki makna tertentu yang dipahami oleh para ulama. Berikut penjelasan maknanya. Bismillaahir rahmaanir rahiim Setiap huruf Al-Qur’an diturunkan Allah dengan makna dan...
santri
3 min read

4 Macam Asma Allah dan Rahasia Hitungan Nama Muhammad

Pengajian Ke-1 Kitab Sullamul Munajat syarah Safinatush Sholat Bismillaahir rahmaanir rahiim Segala puji hanya milik Allah yang telah membuka ilham-Nya dan telah memberikan taufik...
santri
5 min read

Makna Huruf-huruf Basmalah

Makna Huruf huruf Basmalah Pengajian ke-1 : Kitab Maraqil ‘ubudiyah (Cahaya Penghambaan kepada Allah) syarah Bidayatul Hidayah (Permulaan Hidayah Allah) Sesungguhnya amal itu tergantung...
santri
2 min read